//Sponset innlegg (NB! vinduene er ikke sponset)

Vinduer er med på å gi huset særpreg. Funkishus har gjerne store vide vinduer fra gulv til tak, mens tradisjonelle norske hus har mindre inndelinger. Fra gammelt av har det vært vanlig med sprosser. Dette kommer av at vinduene ble satt sammen av flere små ruter, til et komplett vindu. Vinduene ble fra gammelt av ble laget med tynne blyglass. Glassene var av lav kvalitet og jo eldre de ble, jo tynnere. Gamle blyglass får rennemerker, eller bølger, noe som er veldig sjarmerende, men kanskje ikke fullt så praktisk.

Min personlige mening er at sprosser er med på å gi huset ekstra sjel. Jeg har alltid latt meg fascinere av store vinduer med inndelinger. Siden vi nå bygger et litt mer «tradisjonelt» hus, var valget mitt enkelt. Vinduene skulle være store med «stramme» ruteinndelinger. Ikke viste jeg at krav til U-verdi og dagens løsninger skulle by på problemer. Det er nemlig veldig få av oss her i Norge som etterspør denne inndelingen jeg ønsket. Etter mange runder og møter med dyktige fagfolk hos Harmonie Norge fant vi den perfekte løsningen.

Glass
Det er mange valg man må ta før man bestiller vindu. Et av valgene er funksjonsglass. Hos Harmonie kan du blant annet velge mellom glass med solfilter og selvrensende glass. Det er viktig å tenke på helheten også når det gjelder glass. Funksjonsglass gir forskjellige farger på glassene. Soldemping (finnes flere forskjellige nyanser), kan gjøre at vinduene ser mørkere ut, både fra innsiden og utsiden. Mitt tips her vil være å velge like vinduer på hele fasaden, slik at fargeforskjellen ikke blir synlig.  På bilde under kan du blant annet se noe av fargeforskjellene de ulike glassene gir.

Sprosser og inndeling
Vi har brukt ca. et halvt år på vinduene. Nøye planlagt på millimeternivå for å få det til å fungere både innvendig og utvendig, i tillegg til at sprosseinndelingene skal gå opp med hverandre. Spesielt viktig var det når vinduet under et buet vinduet skulle treffe med hverandre.

I Norge har vi krav til noe som heter U-verdi. Kort fortalt: U-verdien til et vindu sier noe om hvor god evne vinduer har til å holde på varmen. Harmonie sine vinduer tilfredsstiller dagens og fremtidens krav til isolering/ U-verdi . Harmonie levere en u-verdi helt ned til 0,8 noe som er veldig bra og tilfredsstiller dagens krav. Du kan lese mer om dette her.

U-verdi, nordisk klima og sprosser
Dagens krav til vinduer er med på å gjøre karmene tjukkere en slik vi ser på vinduene i mer sydlige strøk. Bildet under viser hva jeg mener med tjukke karmer/sprosser. For meg ser det ut som om huset/vinduet har fått en blåveis, hehe. Ikke misforstå. På dette huset, med denne inndelingen fungerer det. Men dersom du skal ha seks ruter på vinduet, blir det veldig massivt. Dersom du skal ha gjennomgående sprosser, altså sprosser både på innsiden og utsiden, blir tykkelsen per sprosse like bred som på vinduet under (70mm). Man kan velge en pålimt sprosse, dette gir da kun en sprosse på utsiden og flatt vindu på innsiden. Med andre ord, ikke det jeg var ute etter.

Duplex sprosse med sort spacer
Løsningen ble derfor duplex-sprosser! Sprosser på begge sider av vinduet, men spacer i sort farge. En gjennomgående sprosse vil være på 70mm, mens en duplex eller løse sprosser, kommer helt ned i 28mm. Det er med disse sprossene du får de fine tynne inndelingene. Dersom sprossene bare hadde blitt limt på begge sider av glasset, ville man sett mellomrommet, siden glasset er så tykt som det må være for å tilfredstille U-verdien. Men ved å bruke en spacer i mellom sprossene, får du samme uttrykk som om de hadde vært gjennomgående. De fleste vindusleverandører leverer spacer i grått, dette er standard. Harmonie reddet hele vindusprosjektet vårt med sort spacer! Det er så genialt og vi er så glade for at de var så løsningsorienterte!! Du kan selvfølgelig bestille det du også, nå som du vet at det er mulig 😉

Her ser du standard spacer i grått.

På vinduene våre blir den sorte spaceren nesten usynlig. Sprossene får den flotte industrielle inndelingen med sprosser på utsiden og innsiden. 

Jeg er så glad for at vinduene ble akkurat slik jeg ønsket. Jeg er skikkelig imponert over håndtverket til Harmonie og servicen vi har fått underveis. Her i biblioteket, er vinduene 3.2 m høye!

Mål og skisse
Under finner du mål på alle vinduene våre. Dette er måten Borgar har satt opp inndelingen på slik at det skal være enkelt for håndverkerne å sette inn riktig vindu på riktig sted, samt at bestillingen blir oversiktelig

Nå er alle vinduene montert på plass. Om du er like glad i vinduer som meg kan du sjekke ut siste episode av «Vi bygger Lindhjem Gaard» her: