Å male badet er i vinden som aldri før. Går du med planer om maling på bad er det mye du må tenke gjennom og mange fallgruver. Dette innlegget er absolutt ikke noe fasitsvar på hvordan du skal gjøre det, men jeg deler de erfaringene som jeg har opparbeidet meg i mine 14 år i byggebransjen.

Det tryggeste valget du kan gjøre, og det jeg personlig anbefaler, er membran og flis på hele badet. Av og til ønskes det noe nytt og annerledes, og da kan maling være et alternativ. Skal du male badet ditt anbefaler jeg at du benytter deg av et system med teknisk godkjenning, noe jeg vet at Jotun har på sitt våtromssystem. Jeg tar derfor utgangspunkt i dette. Jotuns våtromssystem kan du lese mer om her.

Jotun har her utviklet en serie produkter som kan benyttes på bad og andre våtrom. Gjør du dette riktig fra starten, så lover produsenten at dette skal bli bra!
Det som er SVÆRT viktig, er å følge Jotun sin anvisning til punkt og prikke. Da syntes jeg det er enklest å ta utgangspunkt i det de selv mener er riktig, og det finner vi i deres sintef godkjenning. Sintef er et forskningsorgan, og når de gir sin godkjenning så skal man være trygg på at det er et godt produkt. Det som er viktig å huske på, er at godkjenningen gjelder systemet som en helhet, og ikke bare malingen. Det holder ikke å kjøpe våtromsmaling og male baderomsveggen: Du må følge hele følge hele «oppskriften» på hva som skal gjøres i veggen.  Det er også forskjell på om man skal male mot yttervegg eller innervegg.

Yttervegg:
Om du skal renovere et gammelt bad, eller skal bygge et nytt, gjelder samme regel. Her kan du ikke slurve. I motsetning til de fleste våtromssystemer så skal du her faktisk HA dampsperre mot yttervegg over terreng. Det betyr, at om du har et gammelt flislagt bad, så må du rive det helt ned til isolasjonen. Ikke forsøk deg på noen snarveier, det kan fort koste deg dyrt i ettertid. Når du så har lagt på dampsperren, bygges badet opp på samme måte, enten det er innervegg eller yttervegg. Denne figuren er hentet fra godkjenningen, og forklarer systemet på en god måte:

Fremgangsmåten og hvordan du gjør det kan du lese på sintef godkjenningen. Vær nøye med dette så får du et godt resultat.

Jeg vil ha flis halvveis opp på ytterveggen, Borgar!!
Slike ønsker er mitt mareritt, men det er relativt ofte man støter på slike utfordringer når konas favoritthobby er å «spå» hva som blir neste års trendbad.
Her finner jeg ingen ferdigtygde løsninger, og jeg må derfor bruke sunn fornuft og det jeg har av kontaktnettverk ellers. Her er en beskrivelse av hvordan jeg ville gjort jobben:

Monter først dampsperre ut mot yttervegg. Deretter bygg en frittstående vegg med en spalte på minst 5 cm fra ytterveggen. Isoler den nye veggen for å unngå støy fra badet, men husk å sikre at isolasjonen ikke fyller opp tomrommet inn mot yttervegg, dette kan løses på mange forskjellige måter. Spalten på 5 cm ville jeg ventilert med gjennomstrømningsventiler. Når dette er gjort ville jeg bygget opp badet, etter det som er vanlig, med rupanel og gips. Rupanel benytter jeg for å få spikerslag, gips benytter jeg for å få en flate å male mot/legge fliser på.

Når dette er gjort ville jeg først smurt membran på gulv ihht. membranleverandørens anvisning. Jeg foretrekker en såkalt toppmembran fremfor en tradisjonell banemembran. Årsaken er at jeg ikke liker tanken på at betongen stort sett er våt i et bad med banemembran, og at varmekabelen da ligger i fuktig betong. Våt betong er som kjent etsende, noe som før eller siden nødvendigvis må føre til at varmekabelen ødelegges. Benytter man toppmembran så holdes betongen tørr, vannet har da ingen mulighet til å få kontakt med denne.
Etter at gulvmembran er på plass ville jeg smurt membran på veggene. Smør membranen opp til der toppflisen kommer, hverken mer eller mindre.

Når dette er gjort anbefaler jeg å følge Jotun sitt våtromssystem, og gjort det slik at dette overlapper området hvor flisen kommer, med 10 cm. På den måten vil eventuell fukt renne ned fra malingen og ned på membranen. Den vil ikke ha mulighet til å trenge inn til gipsen. Jeg anbefaler å male ferdig alt før flisleggingen. Når flisleggingen avsluttes ville jeg lagt silikon i overgangen mellom flis/vegg for å forsegle overkanten av flisen.

Om man gjør det slik vil flisen stikke lengre ut i rommet enn den malte veggen. For å unngå det, og få en mer eller mindre helt slett vegg kan man legge på et ekstra lag gips på den delen som skal males. Da blir veggen relativt slett, men det krever større grad av nøyaktighet.

Husk også at dette ikke er et utprøvd og godkjent system, man setter her to godkjente systemer sammen, men man vil neppe få et organ til å gå god for løsningen. Utfordringen er bare den at jeg ikke kjenner til et bedre system, eller tror det er noen bedre måte å løse det på.

 

Lykke til!